Preventiva

Prvi pregled i mišljenjeBESPLATNO
Pružanje prve pomoći150,00 kn
Flouridacija zuba150,00 kn
Čišćenje zubnog kamenca200,00 kn
Pjeskarenje zuba250,00 kn
Poliranje zuba100,00 kn
Pečačenje fisura150,00 kn

Ispuni

Jednoplošni200,00 kn
Dvoplošni300,00 kn
Troplošni350,00 kn
Anestezija zuba50,00 kn

Liječenje

Jednokorijenski zub200,00 kn
Dvokorijenski zub400,00 kn
Trokorijenski zub600,00 kn

Kirurgija

Ekstrakcija - jednokorijenski zub200,00 kn
Ekstrakcija - višekorijenski zub300,00 kn
Alveotomija1000,00 kn
Apikotomija1000,00 kn
Frenulektomija700,00 kn

Protetika

Metal-keramička krunica1400,00 kn
Puna keramička krunica – Empress2000,00 kn
Bezmetalna keramička krunica (cirkon-keramika)2800,00 kn
Keramička faseta (Veneers)2900,00 kn
Nadogradnja zuba (plemenita kovina + masa kovine) 400,00 kn
Estetska nadogradnja (fieber glass)400,00 kn

Mobilna protetika

Akrilatna proteza – totalna2900,00 kn
Metalna (Wironit) proteza4500,00 kn + veze
Reparatura proteze300,00 kn
Reparatura fasete u ustima400,00 kn
Podlaganje proteze800,00 kn
Zubni nakit Skyce300,00 kn
Zaštitna udlaga za sportaše – Play safe1200,00 kn
Udlaga protiv hrkanja1800,00 kn
Terapeutska nagrizna udlaga500,00 kn